New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:10:02
Èekaj malo. Kažeš da æu
dobiti milion dolara

1:10:05
ako zavedem èoveka
koji napušta posao?

1:10:09
Porodicu.
- Kako znate da æu pristati?

1:10:33
Šta je bilo s devojkom?
1:10:35
Šta je bilo s devojkom?
- Devojkom?

1:10:38
Nestala je.
1:10:41
Nestala...
1:11:01
Kuga... pošast!
1:11:03
Svuda groznica i smrt.
1:11:06
Svi umiru od iste stvari.
1:11:10
Definitivno
nekakav virus.

1:11:14
Neko je reprogramisao
DNA sintetizator.

1:11:19
Hiroši je mrtav.
1:11:22
Neko je reprogramirao
DNA sintetizator.


prev.
next.