New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:24:04
Gotovo, prestajem.
1:24:06
Dosta Hirošija!
Lma li nešto drugo?

1:24:09
Nemoj sad da prestaneš.
- Koliko možeš da zaradiš?

1:24:12
Nemoj sad da prestaneš!
1:24:15
Šta to stoji pred nama?
1:24:17
Zagrli me.
1:24:22
Moraš da odustaneš.
1:24:25
Ima gomila drugog posla,
naæiæemo nešto drugo.

1:24:28
Više novca nego smo
i pomišljali.

1:24:31
I nisam video!
1:24:33
Ta stvar je tako velika.
1:24:36
Kad sam èuo da dolaze,
1:24:39
kao da sam
ugledao svetlo!

1:25:00
Želim da se udam za tebe.
1:25:09
Oženi se sa mnom.
1:25:19
Želim da se udam za tebe.
Zašto da ne?

1:25:24
Možemo li da se venèamo?
1:25:28
Svi se žene.
1:25:32
Možemo li da se venèamo
kao moja baka i moj deda?

1:25:36
Naðimo kuæu,
imajmo decu.

1:25:43
Možemo li to da imamo?
1:25:50
Želiš da završiš
ubijen na ulici?

1:25:54
I da ti niko
ne zna ime?

1:25:57
Da niko
ne plaèe za tobom.


prev.
next.