New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:25:00
Želim da se udam za tebe.
1:25:09
Oženi se sa mnom.
1:25:19
Želim da se udam za tebe.
Zašto da ne?

1:25:24
Možemo li da se venèamo?
1:25:28
Svi se žene.
1:25:32
Možemo li da se venèamo
kao moja baka i moj deda?

1:25:36
Naðimo kuæu,
imajmo decu.

1:25:43
Možemo li to da imamo?
1:25:50
Želiš da završiš
ubijen na ulici?

1:25:54
I da ti niko
ne zna ime?

1:25:57
Da niko
ne plaèe za tobom.

1:26:00
Tako želiš da umreš.
1:26:04
Mislim sad.
1:26:06
Ja i ti, sutra ujutro.
1:26:13
Zapoèeli smo ovo
i moramo da završimo.

1:26:16
Ne možemo Foksu
da okrenemo leða.

1:26:19
Jednostavno.
1:26:24
I oprosti zbog onog što sam
rekao. Bilo je glupo.

1:26:29
Stidim se.
- Sve u redu.

1:26:34
Sve što kažeš je dobro.
1:26:38
Prièaæemo kad se vratiš.
1:26:41
Da... da, kad se vratim.

prev.
next.