Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:02
Слушала си го стотици пъти.
- Няма нищо, скъпа.

:02:07
Преди да се родиш ти, скъпо дете,
:02:10
страната ни беше дива и опасна.
:02:14
Хората бяха разединени,
брат враждуваше с брат си.

:02:19
Единствената надежда за мир
беше легендата за меча Екскалибур.

:02:24
Според нея, само истинският крал
:02:29
би могъл да извади меча от скалата
и да обедини народа.

:02:35
Мнозина се опитаха. Никой не успя.
:02:39
Но точно в деня, когато се роди ти,
внезапно се появи един юнак.

:02:45
Той се казваше Артур.
:02:50
Той беше истинският крал.
:02:55
С Екскалибур в ръка
той ни изведе от мрака

:03:00
и всички заедно изградихме
най-великото кралство на земята.

:03:06
Всички ликуваха.
:03:34
Камелот!
:03:38
Тези три кръга символизират
единството на нашето кралство.

:03:42
Като рицар аз се заклех да пазя
Камелот, краля и Екскалибур.

:03:48
Рицарите дойдоха.
:03:52
Трябва да вървя. Днес кралят
призовава всички рицари в Камелот.


Преглед.
следващата.