Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:00
и всички заедно изградихме
най-великото кралство на земята.

:03:06
Всички ликуваха.
:03:34
Камелот!
:03:38
Тези три кръга символизират
единството на нашето кралство.

:03:42
Като рицар аз се заклех да пазя
Камелот, краля и Екскалибур.

:03:48
Рицарите дойдоха.
:03:52
Трябва да вървя. Днес кралят
призовава всички рицари в Камелот.

:04:02
Идвам с теб, татко!
:04:04
Когато пораснеш,
ще те заведа в Камелот.

:04:09
Обичам те!
:04:12
Един ден и аз ще стана рицар
като татко.

:04:16
Да тръгваме!
:04:23
В Ъ Л Ш Е Б Н И Я Т М Е Ч

Преглед.
следващата.