Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:02
Идвам с теб, татко!
:04:04
Когато пораснеш,
ще те заведа в Камелот.

:04:09
Обичам те!
:04:12
Един ден и аз ще стана рицар
като татко.

:04:16
Да тръгваме!
:04:23
В Ъ Л Ш Е Б Н И Я Т М Е Ч
:05:35
Сега и завинаги единни сме ние,
:05:39
делим ли се, врагът ще ни срази.
:05:44
Ръка за ръка, брат до брата,
:05:49
единството нашата сила роди.

Преглед.
следващата.