Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:35
Сега и завинаги единни сме ние,
:05:39
делим ли се, врагът ще ни срази.
:05:44
Ръка за ръка, брат до брата,
:05:49
единството нашата сила роди.
:06:00
Вече станаха десет години,
откакто кралят ни се възцари

:06:05
и целият народ се радва
на свобода и светли бъднини.

:06:10
Всеки от нас получава
своето парче земя

:06:15
и се грижи да добруват
всички в нашата страна.

:06:39
Свобода!
- Правда!

:06:42
Доверие!
- Свобода!

:06:46
Мир!
- Чест!

:06:49
Благородство!
- Сила!

:06:52
Храброст!
:06:55
Аз!
:06:57
Хубава спявка.
А сега да говорим делово.


Преглед.
следващата.