Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:00
Вече станаха десет години,
откакто кралят ни се възцари

:06:05
и целият народ се радва
на свобода и светли бъднини.

:06:10
Всеки от нас получава
своето парче земя

:06:15
и се грижи да добруват
всички в нашата страна.

:06:39
Свобода!
- Правда!

:06:42
Доверие!
- Свобода!

:06:46
Мир!
- Чест!

:06:49
Благородство!
- Сила!

:06:52
Храброст!
:06:55
Аз!
:06:57
Хубава спявка.
А сега да говорим делово.

:07:02
Кога ще получа земите си?
:07:05
Сър Рубър винаги мисли само за себе си.
:07:09
Като рицари на Кръглата маса
наш дълг е да мислим за другите.

:07:13
Земята ще бъде разпределена
според нуждите.

:07:17
Ако знаех, че ще раздаваш милостиня,
:07:21
нямаше да те подкрепям така.
:07:24
Кралят вече реши!
- Значи е време за нов крал.

:07:29
Предлагам себе си.
- Няма да служа на фалшив крал!

:07:33
Тогава ще служиш на мъртъв крал!
:07:51
Един ден този меч ще бъде мой!
:07:55
Всичко тук ще е мое!

Преглед.
следващата.