Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:01
Сър Лайънъл беше
най-довереният ми рицар

:09:06
и мой най-скъп приятел.
:09:10
Винаги ще помним как храбро
той отстояваше идеалите на Камелот.

:09:33
Ако беше тук,
бих открила себе си във теб.

:09:40
Ако беше тук...
:09:43
Вече никой няма да узнае
колко тайни имахме с теб.

:09:52
Ах, как искам аз да съм достойна,
да живея, както ти живя.

:09:59
За истината храбро да се боря
и да ме води вечно смелостта.

:10:04
Заради теб аз вярвам, че ще мога,
да полетя с твоите криле.

:10:13
Пътища незнайни ще пребродя,
за да позная този чуден свят.

:10:20
И чудеса от храброст да извърша,
от спомена за татко окрилена.

:10:34
Сама, без теб, светът не бих познала,
:10:39
мечтите сбъднати не бих видяла.
:10:41
Дори този кон с един ден галоп
:10:45
по-далече би стигнал от мен.

Преглед.
следващата.