Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:04
Заради теб аз вярвам, че ще мога,
да полетя с твоите криле.

:10:13
Пътища незнайни ще пребродя,
за да позная този чуден свят.

:10:20
И чудеса от храброст да извърша,
от спомена за татко окрилена.

:10:34
Сама, без теб, светът не бих познала,
:10:39
мечтите сбъднати не бих видяла.
:10:41
Дори този кон с един ден галоп
:10:45
по-далече би стигнал от мен.

Преглед.
следващата.