Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:23
В десетте години
след смъртта на сър Лайънъл

:12:27
равенството и свободата
царуват по нашите земи.

:12:33
Екскалибур ни даде сили
да се преборим с неправдите.

:12:43
Камелот е по-силен и богат,
отколкото някога сме мечтали.

:12:55
Това е грифон!
:13:11
Той взе Екскалибур!
- Артур е ранен!

:13:15
Не се безпокойте за мен.
Повикайте Мерлин и намерете меча.

:13:26
Разпратете вестта!
Откраднаха Екскалибур!

:13:35
Среброкрили, защити меча!

Преглед.
следващата.