Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:11
Той взе Екскалибур!
- Артур е ранен!

:13:15
Не се безпокойте за мен.
Повикайте Мерлин и намерете меча.

:13:26
Разпратете вестта!
Откраднаха Екскалибур!

:13:35
Среброкрили, защити меча!
:14:44
Откраднали са Екскалибур!
:14:53
В никакъв случай!
- Откраднали са Екскалибур, мамо!

:14:57
Аз трябва да го открия.
- Това е работа на рицарите.


Преглед.
следващата.