Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:44
Откраднали са Екскалибур!
:14:53
В никакъв случай!
- Откраднали са Екскалибур, мамо!

:14:57
Аз трябва да го открия.
- Това е работа на рицарите.

:15:02
И аз ще стана рицар, ще се боря
със злото, ще спасявам девици...

:15:07
Какво, всъщност, е девица?
:15:10
Стой мирна
и пробвай новата си рокля, Кейли.

:15:14
Не искам нова рокля,
а да спася Камелот, майко.

:15:18
Мога да открия Екскалибур.
:15:21
Рицарите сами ще открият меча.
:15:24
А аз ще кисна тук, ще събирам яйца,
:15:28
ще подреждам къщата. Скука!
Къде е славата?

:15:33
Някога ще разбереш
какво означава Камелот.

:15:38
А дотогава ще стоиш тук.
- Добре де!

:15:49
Ти как би постъпил?

Преглед.
следващата.