Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:02
И аз ще стана рицар, ще се боря
със злото, ще спасявам девици...

:15:07
Какво, всъщност, е девица?
:15:10
Стой мирна
и пробвай новата си рокля, Кейли.

:15:14
Не искам нова рокля,
а да спася Камелот, майко.

:15:18
Мога да открия Екскалибур.
:15:21
Рицарите сами ще открият меча.
:15:24
А аз ще кисна тук, ще събирам яйца,
:15:28
ще подреждам къщата. Скука!
Къде е славата?

:15:33
Някога ще разбереш
какво означава Камелот.

:15:38
А дотогава ще стоиш тук.
- Добре де!

:15:49
Ти как би постъпил?
:16:15
Как ще върша велики дела,
като стоя затворена тук

:16:19
с тия тъпи кокошки!
:16:31
Чук-чук!
:16:34
Кой си ти?
:16:37
Рубър!
:16:40
Бях наблизо и рекох да нахълтам.
:16:44
Една целувчица? Чух, че още си сама.
:16:47
Нагла свиня!
- Това отказ ли е?

:16:51
Колко неучтиво!
:16:54
А аз бих толкова път заради теб.
:16:57
Какво искаш?
- Камелот.


Преглед.
следващата.