Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:18:01
и тя няма да пострада.
:18:04
След години няма да си спомнят
за добрия стар крал Артур.

:18:09
Защото всичко това ще бъде мое.
:18:14
Всичко това ще бъде мое.
:18:20
Имам план и ти си част от него.
:18:23
С твоя помощ в Камелот ще ида,
:18:26
където всичко свое ще си взема.
:18:32
Войниците ми ще се скрият
в твоите коли,

:18:36
а ти отпред ще седнеш.
:18:39
Сега ме виж как малката си армия
завчас ще сътворя,

:18:48
с тази отвара от вещиците дар.
:18:51
Една капка само и пилето кротко
:18:54
превръща се в остър сатър.
:18:59
Туй пиле вече по-страшно е от меча.
:19:05
Пред вас е...
:19:09
Остроклюн!
:19:15
Елате по-бързо насам.
:19:19
Ще превърна тази сган презряна
:19:23
в храбреци, излети от стомана!
:19:27
Бързо във водата! Хайде, глупаци!
:19:32
Следващият! Хайде, не се мотай!
:19:35
Не, това не става.
:19:39
Пригответе се за зората на нова ера!
:19:43
Ерата на Рубърианството! Година първа!
:19:48
Тичай да предупредиш Артур.
- Няма да те оставя.

:19:52
Рубър ще бъде в Камелот след 3 дни.
Трябва да го изпревариш.

:19:56
Но, майко...
- Върви, докато още можеш.


Преглед.
следващата.