Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:05
Пред вас е...
:19:09
Остроклюн!
:19:15
Елате по-бързо насам.
:19:19
Ще превърна тази сган презряна
:19:23
в храбреци, излети от стомана!
:19:27
Бързо във водата! Хайде, глупаци!
:19:32
Следващият! Хайде, не се мотай!
:19:35
Не, това не става.
:19:39
Пригответе се за зората на нова ера!
:19:43
Ерата на Рубърианството! Година първа!
:19:48
Тичай да предупредиш Артур.
- Няма да те оставя.

:19:52
Рубър ще бъде в Камелот след 3 дни.
Трябва да го изпревариш.

:19:56
Но, майко...
- Върви, докато още можеш.

:20:00
Ти си единствената ни надежда.
:20:05
Пази се, скъпа.
:20:10
Един ще е до гроб боготворен,
:20:14
обичан, мразен и отричан.
:20:19
За ваша чест ще кажа три слова -
аз, мен и мой!

:20:26
О, как е сбъркал този, който мисли,
че Рубър от боязън ще избяга.

:20:32
Аз пак съм тук
и този път навеки ще остана!

:20:38
Веднъж ви казах и сега повтарям:
:20:43
всичко, което пред вас се простира,
всичко оттук до края на всемира

:20:49
ще бъде...
:20:52
... само мое!

Преглед.
следващата.