Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:00
Ти си единствената ни надежда.
:20:05
Пази се, скъпа.
:20:10
Един ще е до гроб боготворен,
:20:14
обичан, мразен и отричан.
:20:19
За ваша чест ще кажа три слова -
аз, мен и мой!

:20:26
О, как е сбъркал този, който мисли,
че Рубър от боязън ще избяга.

:20:32
Аз пак съм тук
и този път навеки ще остана!

:20:38
Веднъж ви казах и сега повтарям:
:20:43
всичко, което пред вас се простира,
всичко оттук до края на всемира

:20:49
ще бъде...
:20:52
... само мое!
:21:01
Към каруците!
:21:04
Следваща спирка - Камелот!
:21:17
Вярната ми животинка...
Как мина полетът?

:21:21
Вихри се повсеместна паника, а?
- Именно.

:21:24
Планът ми е идеален!
- Именно.

:21:28
Без меча си Артур е нищо,
а Екскалибур е вече мой!

:21:34
Тук вече го закършихме.
:21:37
Моля? Изгубил си Екскалибур? Как?!
:21:44
Нападна ме един сокол.
:21:47
Моят прекрасен звяр
се е уплашил от един мижав гълъб?

:21:51
Не беше гълъб.
Беше сокол със сребърни криле.

:21:55
Олеле, колко страшно! Глупаво животно!
:21:59
Къде е мечът?
- На едно крайно опасно място.


Преглед.
следващата.