Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:01
Към каруците!
:21:04
Следваща спирка - Камелот!
:21:17
Вярната ми животинка...
Как мина полетът?

:21:21
Вихри се повсеместна паника, а?
- Именно.

:21:24
Планът ми е идеален!
- Именно.

:21:28
Без меча си Артур е нищо,
а Екскалибур е вече мой!

:21:34
Тук вече го закършихме.
:21:37
Моля? Изгубил си Екскалибур? Как?!
:21:44
Нападна ме един сокол.
:21:47
Моят прекрасен звяр
се е уплашил от един мижав гълъб?

:21:51
Не беше гълъб.
Беше сокол със сребърни криле.

:21:55
Олеле, колко страшно! Глупаво животно!
:21:59
Къде е мечът?
- На едно крайно опасно място.

:22:05
В Забранената гора!
:22:09
Именно, господарю.
:22:11
Казвал ли съм ти днес
колко възхитително и безкрайно

:22:16
безполезен си ти?
:22:19
Само Екскалибур може да ме спре
по пътя ми към Камелот!

:22:26
Само не момичето!
:22:29
Ти, ти и ти, бързо тичкайте след нея
:22:33
и я върнете!
:22:36
А ти ще ме заведеш...
:22:39
... при Екскалибур.
:22:46
Умолявам те да бдиш над нея.
:22:51
Да я пазиш в опасния й път.
:22:58
И да й дариш от мъдростта си.

Преглед.
следващата.