Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:05
В Забранената гора!
:22:09
Именно, господарю.
:22:11
Казвал ли съм ти днес
колко възхитително и безкрайно

:22:16
безполезен си ти?
:22:19
Само Екскалибур може да ме спре
по пътя ми към Камелот!

:22:26
Само не момичето!
:22:29
Ти, ти и ти, бързо тичкайте след нея
:22:33
и я върнете!
:22:36
А ти ще ме заведеш...
:22:39
... при Екскалибур.
:22:46
Умолявам те да бдиш над нея.
:22:51
Да я пазиш в опасния й път.
:22:58
И да й дариш от мъдростта си.
:23:04
Отпъди и моите тревоги.
:23:10
Утеши и майчиното ми сърце.
:23:15
КАМЕЛОТ
ЗАБРАНЕНАТА ГОРА

:23:25
Бъди й пътеводна сила.
:23:29
Далеч от всяко зло я отведи
:23:33
и дай й вяра в собствените сили.
:23:40
Бъди й пътеводна сила,
бъди й знак и светлина

:23:48
и нека твоята закрила
прогони всякаква злина.


Преглед.
следващата.