Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:04
Отпъди и моите тревоги.
:23:10
Утеши и майчиното ми сърце.
:23:15
КАМЕЛОТ
ЗАБРАНЕНАТА ГОРА

:23:25
Бъди й пътеводна сила.
:23:29
Далеч от всяко зло я отведи
:23:33
и дай й вяра в собствените сили.
:23:40
Бъди й пътеводна сила,
бъди й знак и светлина

:23:48
и нека твоята закрила
прогони всякаква злина.

:24:12
Забранената гора.
:24:34
Нали няма да влизаме там?
- Бъзльо!

:24:39
Имам жена и две яйца вкъщи!
:24:43
Не ме оставяйте!

Преглед.
следващата.