Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:15
Невероятно!
:26:19
Как успя да отстраниш тези изчадия!
:26:24
Ти си невероятен! Ти...
:26:27
Ама ти не ме слушаш!
- Страхотно!

:26:31
Два месеца плетох тая мрежа.
- Мрежа? Та ти ми спаси живота!

:26:37
Стават грешки.
:26:40
Значи тук крал Артур праща
в изгнание некадърните си шутове!

:26:45
Сега аз ти благодаря.
- За какво?

:26:48
Че ми напомни, че съм отшелник.
:26:51
Как се казваш?
- Гарет.

:26:55
Аз съм Кейли.
Защо не ме гледаш, като ти говоря?

:27:00
Не знаех, че си...
- Висок?

:27:05
Як? Красив?
- Сляп.

:27:09
Все забравям за това.
:27:16
Ходещ храст!
:27:20
Не сега, Ейдън.
- Соколът ти има сребърни криле.

:27:24
Нима? Щом така казваш.
- Съжалявам.

:27:29
Той знае къде е Екскалибур.
- Разбира се, че знае. В Камелот.

:27:33
Голяма крепост, знамена...
- Той е някъде в гората.

:27:37
Рубър го открадна и взе мама
за заложница. Затова съм тук.

:27:42
Ако не върна меча на Артур,
Камелот и майка ми са обречени.

:27:49
Екскалибур е тук?!
:27:52
Значи отиваме да го намерим.
- Чудесно!

:27:56
Не ти. Само аз и Ейдън.
Ние работим сами.


Преглед.
следващата.