Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:00
Не виждам защо да не дойда.
:28:03
Познавам всеки шепот на гората.
:28:08
Обичам туй, което плаши други.
:28:13
Ти нямаш място в тоз забравен лес,
:28:18
тук могат да се скитат само
несретни като мен.

:28:23
Тук всеки полъх аз познавам,
всеки дъх,

:28:28
и той за мен живот е,
а за други - смърт.

:28:32
Царуват тук хармония и ред,
:28:37
какво повече може да иска човек?
:28:44
И като едно дърво
самотен аз стоя сред пустошта,

:28:49
ръце протегнал
като клони към небето.

:28:55
И този свят е мой и ничий друг.
:28:59
Стоя самотен аз,
без помощ да очаквам.

:29:22
Аз твоя свят с очите си съм виждал,
:29:26
не идвай тук, не приближавай даже,
:29:31
усетих болката му, чух лъжите,
:29:36
но в моя свят те нямат място.

Преглед.
следващата.