Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:07
Стоя самотен аз и помощ не очаквам.
:30:20
Аз също съм сама.
:30:23
Ейдън!
- Трябва да ми помогнеш!

:30:27
Добре, де! Но не ми създавай грижи.
:30:32
В хубава каша ни забърка.
- Тук не е чак толкова страшно.

:30:42
А ти вдигна толкова шум!
:30:45
По-трудно ми е било
да събирам яйца от полога.

:30:50
Усещам бедата с голямо ''Б''!
:31:00
Ах ти, жалък митологичен тъпанар!
:31:03
Къде изпусна меча?
:31:07
Оттук изглежда различно.
:31:18
Ей, ти! Докладвай!
:31:21
Момичето и слепият воин
следват среброкрилия сокол,

:31:27
който знае къде е Екскалибур.
- Значи ще ни заведат право там.

:31:32
Тръгваме след тях.
:31:37
Мен ли гледате?
:31:40
Какво ме гледате, бе?
:31:53
Трябва да поправим кулата.

Преглед.
следващата.