Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:00
Ах ти, жалък митологичен тъпанар!
:31:03
Къде изпусна меча?
:31:07
Оттук изглежда различно.
:31:18
Ей, ти! Докладвай!
:31:21
Момичето и слепият воин
следват среброкрилия сокол,

:31:27
който знае къде е Екскалибур.
- Значи ще ни заведат право там.

:31:32
Тръгваме след тях.
:31:37
Мен ли гледате?
:31:40
Какво ме гледате, бе?
:31:53
Трябва да поправим кулата.
:32:01
Има ли новини, Мерлин?
Рицарите намериха ли Екскалибур?

:32:06
Боя се, че не.
- Тогава тръгвам да го търся.

:32:10
Трябва първо да оздравееш.
:32:14
Помогни с някоя магия!
:32:17
Ще трябва да се осланяш
на храбростта на хората си.

:32:37
Настинал ли си? Какво има?
- В страната на драконите сме.

:32:47
Да, вярно.
:32:54
Сигурен ли си,
че това е страната на драконите?

:32:58
Защо никъде не пише:
''Добре дошли в страната на драконите''?


Преглед.
следващата.