Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:01
Има ли новини, Мерлин?
Рицарите намериха ли Екскалибур?

:32:06
Боя се, че не.
- Тогава тръгвам да го търся.

:32:10
Трябва първо да оздравееш.
:32:14
Помогни с някоя магия!
:32:17
Ще трябва да се осланяш
на храбростта на хората си.

:32:37
Настинал ли си? Какво има?
- В страната на драконите сме.

:32:47
Да, вярно.
:32:54
Сигурен ли си,
че това е страната на драконите?

:32:58
Защо никъде не пише:
''Добре дошли в страната на драконите''?

:33:04
Няма да срещнем дракони, нали?
:33:08
Много дракони стадо ли са, или ято?
:33:12
Или може би са рояк? Или глутница?
:33:15
Тихо!
- Чу ли нещо?

:33:18
Не. Просто искам да млъкнеш.
:33:44
Гарет, къде си?
:33:57
Дракони!
- Къде? Не ги виждам!


Преглед.
следващата.