Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:04
Няма да срещнем дракони, нали?
:33:08
Много дракони стадо ли са, или ято?
:33:12
Или може би са рояк? Или глутница?
:33:15
Тихо!
- Чу ли нещо?

:33:18
Не. Просто искам да млъкнеш.
:33:44
Гарет, къде си?
:33:57
Дракони!
- Къде? Не ги виждам!

:34:04
Вие сте дракони.
- Господи! Откриха скривалището ни!

:34:08
Млъквай, кюфте! Аз ще се оправя.
Ние сме дракони!

:34:13
Свирепи, гладни дракони!
Махайте се, преди да сме ви изяли!

:34:21
Браво, Корни! Много хитро.
:34:24
Чакай сега да опитам аз.
:34:27
Страхотно! Зайчето си отиде.
:34:31
Те сигурно умират от страх.
:34:36
Моля те, не ни наранявай.
- Нали бяхте свирепи дракони?

:34:42
Свирепи са ония гадняри,
които бълват огън.

:34:47
Те ни закачат, бият ни,
обиждат ни. Мразя ги!

:34:51
По-леко с тази пръчка!
- Какво сте вие?

:34:55
Ние сме причината, поради която
братовчедите не трябва да се женят.


Преглед.
следващата.