Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:04
Вие сте дракони.
- Господи! Откриха скривалището ни!

:34:08
Млъквай, кюфте! Аз ще се оправя.
Ние сме дракони!

:34:13
Свирепи, гладни дракони!
Махайте се, преди да сме ви изяли!

:34:21
Браво, Корни! Много хитро.
:34:24
Чакай сега да опитам аз.
:34:27
Страхотно! Зайчето си отиде.
:34:31
Те сигурно умират от страх.
:34:36
Моля те, не ни наранявай.
- Нали бяхте свирепи дракони?

:34:42
Свирепи са ония гадняри,
които бълват огън.

:34:47
Те ни закачат, бият ни,
обиждат ни. Мразя ги!

:34:51
По-леко с тази пръчка!
- Какво сте вие?

:34:55
Ние сме причината, поради която
братовчедите не трябва да се женят.

:35:00
Аз съм Девън, а израстъкът
на врата ми се казва Корнуол.

:35:07
Можете да ми викате Корни.
:35:10
Можете да му викате също
невъзпитан, грозен и глупав.

:35:13
Той е пълната ми противоположност.
- Защо не млъкнеш?

:35:18
Къде отивате?
- Да спасим Камелот.

:35:21
Камелот? Ресторанти, театри...
:35:24
Сервитьорки, актриси...
- Дракони...

:35:28
Драконите?!
:35:45
Чакайте! Какво е това?
:35:48
Спокойно. Няма нищо страшно.
:35:55
Няма страшно ли?
- Само не стъпвайте вътре.


Преглед.
следващата.