Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:00
Аз съм Девън, а израстъкът
на врата ми се казва Корнуол.

:35:07
Можете да ми викате Корни.
:35:10
Можете да му викате също
невъзпитан, грозен и глупав.

:35:13
Той е пълната ми противоположност.
- Защо не млъкнеш?

:35:18
Къде отивате?
- Да спасим Камелот.

:35:21
Камелот? Ресторанти, театри...
:35:24
Сервитьорки, актриси...
- Дракони...

:35:28
Драконите?!
:35:45
Чакайте! Какво е това?
:35:48
Спокойно. Няма нищо страшно.
:35:55
Няма страшно ли?
- Само не стъпвайте вътре.

:36:11
По-бързо, Гарет!
- Да не мислиш, че ми е лесно?

:36:34
Още един дракон!
- Това не е дракон! Това е грифон!

:36:39
Рубър! Откриха ни!
:36:43
Насам!

Преглед.
следващата.