Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:11
По-бързо, Гарет!
- Да не мислиш, че ми е лесно?

:36:34
Още един дракон!
- Това не е дракон! Това е грифон!

:36:39
Рубър! Откриха ни!
:36:43
Насам!
:37:15
Тук не е ли опасно?
- По-безопасно е от навън.

:37:20
Знаем всички скривалища.
Крием се, откак бяхме 200-годишни.

:37:25
Били ли сме толкова млади?
:37:28
Естествено, глупако.
- Не съм глупак!

:37:31
Чудно как още не сте се изгорили.
- Да се изгорим ли?

:37:35
Ние не можем да запалим и клечка.
:37:38
За разлика от другите дракони,
не бълваме огън и не летим.

:37:43
Извинявай, г-н Самосъжаление,
но ние не можем да летим,

:37:48
само защото ти ме спъваш.
:37:51
Ако те нямаше теб, щях да мога много.
:37:55
Щях да танцувам с динозаврите,
щях да си пея с носорозите,

:37:59
драконизирал бих и тази пещера.

Преглед.
следващата.