Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:03
Насам! Аз ще водя.
:40:05
Не натам! Насам!
:40:08
Би бил животът ми мечта,
да имах собствени крака!

:40:14
Ех, да бях само аз...
- Само ти, скъпи мой!

:40:22
Ако те нямаше...
:40:25
Нямаше...
:40:28
Теб!
:40:32
Девън слезе от сцената.
- За първи път пееш, нали?

:40:38
Хайде, Гарет.
- Той не ти трябва, скъпа.

:40:42
Корнуол ще се грижи за теб.
:40:54
Хубавото е,
че страната на драконите свърши.

:40:58
А още по-хубавото е,
че тук се разделяме.

:41:02
Не можете да ни оставите.
:41:04
Ако се върнем, ще ни изгонят,
ще ни прокудят, ще ни отлъчат!

:41:09
А освен това ще ни изритат.
- Защо?

:41:12
Нарушихме основния закон.
:41:15
Никога не носи
кафяви обувки със син костюм.

:41:18
Не, глупако.
Никога не помагай на хората.

:41:22
Хайде! Трябва да направим лагер.
- Лагер ли?

:41:26
Нека ги вземем с нас, моля те!
- Добре де.

:41:31
Но повече никакво пеене!
- А един малък авторски танц?

:41:44
Дракон по царски.
:41:48
Малко разтоварване
от постоянното пилешко меню.

:41:52
Унижавам се да преследвам
едно момиченце,

:41:56
един слепец и един гълъб!

Преглед.
следващата.