Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:02
Не можете да ни оставите.
:41:04
Ако се върнем, ще ни изгонят,
ще ни прокудят, ще ни отлъчат!

:41:09
А освен това ще ни изритат.
- Защо?

:41:12
Нарушихме основния закон.
:41:15
Никога не носи
кафяви обувки със син костюм.

:41:18
Не, глупако.
Никога не помагай на хората.

:41:22
Хайде! Трябва да направим лагер.
- Лагер ли?

:41:26
Нека ги вземем с нас, моля те!
- Добре де.

:41:31
Но повече никакво пеене!
- А един малък авторски танц?

:41:44
Дракон по царски.
:41:48
Малко разтоварване
от постоянното пилешко меню.

:41:52
Унижавам се да преследвам
едно момиченце,

:41:56
един слепец и един гълъб!
:42:00
Открийте ги и ми докладвайте!
:42:04
Защо не ми отговаряш?
- Устата ми беше пълна.

:42:09
Естествено! От всички зверове
избрах точно най-възпитания.

:42:15
И никакви грешки, ако не искаш
и ти да свършиш на печката!

:42:20
Ей, нищожество! Върви и кажи
на войската ми да не спира.

:42:24
Ще ги настигнем,
веднага щом намерим Екскалибур.

:42:27
Кралството ще бъде мое!
:42:38
Умирам от глад.
Героизмът обостря апетита ми.

:42:43
Мирише на нещо вкусно.
:42:47
Бих сготвил нещо набързо.
:42:50
Тук ще нощуваме.
- Ще нощуваме? Ами Екскалибур?

:42:54
Не се върви нощем през гората.
- Баща ми, сър Лайънъл, би вървял.


Преглед.
следващата.