Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:00
Открийте ги и ми докладвайте!
:42:04
Защо не ми отговаряш?
- Устата ми беше пълна.

:42:09
Естествено! От всички зверове
избрах точно най-възпитания.

:42:15
И никакви грешки, ако не искаш
и ти да свършиш на печката!

:42:20
Ей, нищожество! Върви и кажи
на войската ми да не спира.

:42:24
Ще ги настигнем,
веднага щом намерим Екскалибур.

:42:27
Кралството ще бъде мое!
:42:38
Умирам от глад.
Героизмът обостря апетита ми.

:42:43
Мирише на нещо вкусно.
:42:47
Бих сготвил нещо набързо.
:42:50
Тук ще нощуваме.
- Ще нощуваме? Ами Екскалибур?

:42:54
Не се върви нощем през гората.
- Баща ми, сър Лайънъл, би вървял.

:43:00
Хайде, скъпи, запали се!
:43:03
Няма нищо по-жалко
от дракон - огнен инвалид.

:43:08
Я, ти издиша огън!
:43:11
Или по-скоро въздух под налягане.
:43:20
Аз познавах баща ти, Кейли.
- Така ли?

:43:25
Преди живеех в Камелот.
Работех в оборите.

:43:29
Мечтаех един ден да стана рицар.
:43:33
Една вечер избухна пожар.
:43:37
Опитах се да спася конете, но...
:43:41
Пострадах.
:43:46
Първо виждах силуети,
после само сенки.

:43:51
Накрая целият ми свят потъна в мрак.
:43:56
След като ослепях, само баща ти
продължи да вярва в мен.


Преглед.
следващата.