Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:00
Хайде, скъпи, запали се!
:43:03
Няма нищо по-жалко
от дракон - огнен инвалид.

:43:08
Я, ти издиша огън!
:43:11
Или по-скоро въздух под налягане.
:43:20
Аз познавах баща ти, Кейли.
- Така ли?

:43:25
Преди живеех в Камелот.
Работех в оборите.

:43:29
Мечтаех един ден да стана рицар.
:43:33
Една вечер избухна пожар.
:43:37
Опитах се да спася конете, но...
:43:41
Пострадах.
:43:46
Първо виждах силуети,
после само сенки.

:43:51
Накрая целият ми свят потъна в мрак.
:43:56
След като ослепях, само баща ти
продължи да вярва в мен.

:44:02
Той ме учеше, че силата на рицаря
идва от сърцето

:44:05
и от верността му към Камелот.
:44:10
Единни сме ние.
- Сега и завинаги.

:44:15
Надеждите ми да стана рицар
умряха заедно с него.

:44:19
И аз бях отчаяна,
но той никога не би се отказал.

:44:23
Не би позволил и на теб да се
предадеш. Ти си достоен за рицар.

:44:27
Наистина ли мислиш така?
:44:34
Ела тук, пръчице!
- Върни се.

:44:41
Ще ти кажа само три думи, пиленце.
Вечерята е сервирана!

:44:52
А как откри Ейдън?
:44:54
Той ме откри,
когато дойдох да живея тук.

:44:58
Един ден се появи
като неочакван дар от съдбата.


Преглед.
следващата.