Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:02
Той ме учеше, че силата на рицаря
идва от сърцето

:44:05
и от верността му към Камелот.
:44:10
Единни сме ние.
- Сега и завинаги.

:44:15
Надеждите ми да стана рицар
умряха заедно с него.

:44:19
И аз бях отчаяна,
но той никога не би се отказал.

:44:23
Не би позволил и на теб да се
предадеш. Ти си достоен за рицар.

:44:27
Наистина ли мислиш така?
:44:34
Ела тук, пръчице!
- Върни се.

:44:41
Ще ти кажа само три думи, пиленце.
Вечерята е сервирана!

:44:52
А как откри Ейдън?
:44:54
Той ме откри,
когато дойдох да живея тук.

:44:58
Един ден се появи
като неочакван дар от съдбата.

:45:03
Той ми разкри тайните на гората.
Показа ми кое е опасно

:45:06
и кое - лековито.
:45:10
Ейдън е моите очи.
С него не ме е страх от нищо.

:45:14
Сега ще ти покажа.
:45:17
Заемам позиция
и се изправям срещу опасността.

:45:24
Стоя неподвижен до последния момент
:45:30
и чакам сигнала на Ейдън,
:45:33
за да реагирам.
:45:35
Просто е. Опитай и ти.
- Няма проблем.

:45:39
Заемаш позиция.
Изправяш се срещу опасността.

:45:45
И стоиш неподвижна
до последния момент.

:45:56
Реагира твърде рано.

Преглед.
следващата.