Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:03
Той ми разкри тайните на гората.
Показа ми кое е опасно

:45:06
и кое - лековито.
:45:10
Ейдън е моите очи.
С него не ме е страх от нищо.

:45:14
Сега ще ти покажа.
:45:17
Заемам позиция
и се изправям срещу опасността.

:45:24
Стоя неподвижен до последния момент
:45:30
и чакам сигнала на Ейдън,
:45:33
за да реагирам.
:45:35
Просто е. Опитай и ти.
- Няма проблем.

:45:39
Заемаш позиция.
Изправяш се срещу опасността.

:45:45
И стоиш неподвижна
до последния момент.

:45:56
Реагира твърде рано.
:46:04
Зад вас сме.
- Идваме. Не си лош, приятелю.

:46:08
Случайно да имаш огънче, Кейли?
:46:12
Само да хвана това момиченце...
:46:28
Ейдън е видял Екскалибур.
:46:31
Сигурно е наблизо. Да тръгваме.
:46:40
Вижте! Това е от Екскалибур.
:46:43
Но къде е мечът?
- Някой го е взел.

:46:48
Или пък нещо.
- Няма да го открием навреме.

:46:53
Трябва да вървим по следите.
- Ти си виновен!

:46:57
Ако не бяхме спрели...
- Тихо!


Преглед.
следващата.