Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:04
Зад вас сме.
- Идваме. Не си лош, приятелю.

:46:08
Случайно да имаш огънче, Кейли?
:46:12
Само да хвана това момиченце...
:46:28
Ейдън е видял Екскалибур.
:46:31
Сигурно е наблизо. Да тръгваме.
:46:40
Вижте! Това е от Екскалибур.
:46:43
Но къде е мечът?
- Някой го е взел.

:46:48
Или пък нещо.
- Няма да го открием навреме.

:46:53
Трябва да вървим по следите.
- Ти си виновен!

:46:57
Ако не бяхме спрели...
- Тихо!

:47:03
Трябва да спася майка си.
- Трябва да чувам.

:47:10
Дръжте ги!
:47:41
В капан сме!
:47:57
Моля те, дъще, бъди предпазлива!

Преглед.
следващата.