Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:03
Трябва да спася майка си.
- Трябва да чувам.

:47:10
Дръжте ги!
:47:41
В капан сме!
:47:57
Моля те, дъще, бъди предпазлива!
:48:03
Никой не може да спре Рубър
по пътя му към Камелот.

:48:08
Ти не познаваш дъщеря ми.
:48:32
Моля те, не умирай.
:48:36
Не мога да се справя сама.
:48:44
Съжалявам.
Аз съм виновна, че те раниха.

:48:48
Мърморех, а трябваше да мълча.
:48:51
Само ти пречех.
:48:56
Грешиш.

Преглед.
следващата.