Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:48:03
Никой не може да спре Рубър
по пътя му към Камелот.

:48:08
Ти не познаваш дъщеря ми.
:48:32
Моля те, не умирай.
:48:36
Не мога да се справя сама.
:48:44
Съжалявам.
Аз съм виновна, че те раниха.

:48:48
Мърморех, а трябваше да мълча.
:48:51
Само ти пречех.
:48:56
Грешиш.
:49:01
Погледни небето ясно.
:49:05
Просто погледни.
:49:08
После затвори очи и ми го опиши.
:49:12
Тази вечер небосводът
е обсипан със звезди.

:49:18
Виждам колко е красив
светът през твоите очи.

:49:24
В твоята усмивка само
щастието е за мен.

:49:29
Със добро сърце и смелост
ти си надарен.

:49:35
Нов и по-красив животът
стана вече от преди.

:49:41
Сега, когато аз видях го
през твоите очи.

:49:46
Аз за първи път прогледнах
с твоите очи.

:49:53
Във сърцето на нощта
виждам хиляди слънца.

:49:58
В царството на тъмнината
в ритъм бият ни сърцата.


Преглед.
следващата.