Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:01
Погледни небето ясно.
:49:05
Просто погледни.
:49:08
После затвори очи и ми го опиши.
:49:12
Тази вечер небосводът
е обсипан със звезди.

:49:18
Виждам колко е красив
светът през твоите очи.

:49:24
В твоята усмивка само
щастието е за мен.

:49:29
Със добро сърце и смелост
ти си надарен.

:49:35
Нов и по-красив животът
стана вече от преди.

:49:41
Сега, когато аз видях го
през твоите очи.

:49:46
Аз за първи път прогледнах
с твоите очи.

:49:53
Във сърцето на нощта
виждам хиляди слънца.

:49:58
В царството на тъмнината
в ритъм бият ни сърцата.

:50:04
То по-силно е от нас
и не можем да го спрем.

:50:11
Неочаквано плени ме любовта.
:50:16
Аз за първи път прогледнах
с твоите очи.

:50:22
Защо ли тази нощ не може
завинаги да продължи?

:50:31
Как искам в този свят да можем
да бъдем само аз и ти.

:50:38
От този ден нататък
не ще цари печал.

:50:46
От този ден нататък...
До днес не бях живял.


Преглед.
следващата.