Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:04
То по-силно е от нас
и не можем да го спрем.

:50:11
Неочаквано плени ме любовта.
:50:16
Аз за първи път прогледнах
с твоите очи.

:50:22
Защо ли тази нощ не може
завинаги да продължи?

:50:31
Как искам в този свят да можем
да бъдем само аз и ти.

:50:38
От този ден нататък
не ще цари печал.

:50:46
От този ден нататък...
До днес не бях живял.

:51:50
Отново ни избягаха, господарю.

Преглед.
следващата.