Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:50
Отново ни избягаха, господарю.
:52:04
Тръгнали са натам.
:52:11
Какво има?
- Следите свършиха.

:52:16
Това стомахът ти ли беше?
- Не, великанът.

:52:20
Сбогом! Желаем ви щастлив живот.
Колкото е останал...

:52:25
Защо се плашите от великани?
- Защото ядат всичко!

:52:31
О, не! Това е чичо Йорик.
:52:35
О, бедни ми Йорик! Аз го познавах.
:52:40
Бързо! Пазете се!
:52:51
Това е ножницата на Екскалибур.
:52:56
Мечът е у него.

Преглед.
следващата.