Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:53:04
Великаните спят през деня.
Щом заспи, ние ще вземем меча.

:53:09
Кои сме тия ''ние''?
- Тихо!

:53:12
Не издавайте нито звук!
- Симпатично местенце.

:53:17
Кой ли го е обзавеждал?
- Къде отиде?

:53:21
Тук е. Надушвам го.
:53:29
Прав си. Тук е.
:53:32
Къде е Екскалибур?
:53:35
Използва го като клечка за зъби.
- Кажи ми, като заспи.

:53:47
Сигурно вече е заспал.
:53:50
Опиши ми обстановката.
- Точно над меча има скала.

:53:55
Висока е около 6 метра.
:54:07
Спусни ме по-ниско! Още!
:54:14
Шефе, виж! Екска...
:54:19
Мразя великани. След мен.
:54:27
Рубър!
:54:42
Край на дрямката.
:54:45
Бързо, залюлей ме!
:54:49
Клепачите ти натежават. Спи ти се.
:54:54
Достигаш ли меча?
- Взех го!


Преглед.
следващата.