Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:07
Спусни ме по-ниско! Още!
:54:14
Шефе, виж! Екска...
:54:19
Мразя великани. След мен.
:54:27
Рубър!
:54:42
Край на дрямката.
:54:45
Бързо, залюлей ме!
:54:49
Клепачите ти натежават. Спи ти се.
:54:54
Достигаш ли меча?
- Взех го!

:55:22
Задникът на великана!
:55:26
Поне не може
да стане по-лошо, господарю.

:55:32
Обзалагаш ли се?
:55:34
Внимавай!
:55:38
Дръж ги!
- Да, господарю.

:55:47
Оттук няма спасение.
- Трябва да полетите.

:55:51
Не можем да летим. Изяснихме го
в предпоследната песен.

:55:55
Хюстън, имаме проблем.

Преглед.
следващата.