Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:22
Задникът на великана!
:55:26
Поне не може
да стане по-лошо, господарю.

:55:32
Обзалагаш ли се?
:55:34
Внимавай!
:55:38
Дръж ги!
- Да, господарю.

:55:47
Оттук няма спасение.
- Трябва да полетите.

:55:51
Не можем да летим. Изяснихме го
в предпоследната песен.

:55:55
Хюстън, имаме проблем.
:56:03
След вас.
:56:19
Дами и господа, затегнете коланите.
:56:22
Заемете аварийна поза и се молете
да не ви миришат чорапите.

:56:26
Приберете масичките.
- Въздушни ями!

:56:30
Дръжте се, кацаме. Помощ! SОS!
:56:40
Благодарим ви, че избрахте
да летите с ''Дракон еър''!

:56:47
Другия път вие ще летите,
а ние ще се возим.

:56:50
Успяхме! Не мога да повярвам! Успяхме!
:56:55
Поздравления.
- Значи това е Екскалибур.


Преглед.
следващата.