Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:03
След вас.
:56:19
Дами и господа, затегнете коланите.
:56:22
Заемете аварийна поза и се молете
да не ви миришат чорапите.

:56:26
Приберете масичките.
- Въздушни ями!

:56:30
Дръжте се, кацаме. Помощ! SОS!
:56:40
Благодарим ви, че избрахте
да летите с ''Дракон еър''!

:56:47
Другия път вие ще летите,
а ние ще се возим.

:56:50
Успяхме! Не мога да повярвам! Успяхме!
:56:55
Поздравления.
- Значи това е Екскалибур.

:57:00
Може ли да го подържа?
- Дай го на мен, моля те!

:57:04
Само Артур може да го държи.
Хайде, Кейли.

:57:22
Дали майка ми е добре?
:57:25
Ако прилича на теб, нищо й няма.
:57:28
Трябва да побързаме.
:57:31
Първият двуглав дракон в Камелот!
- Вече виждам плаката:

:57:36
''Пред вас е прекрасният Девън
и малката му главичка Корнуол.''

:57:43
Гарет, виждам небето.
:57:48
Краят на Забранената гора.
:57:54
Хайде, върви.
:57:57
Аз идвам след теб.

Преглед.
следващата.