Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:00
Може ли да го подържа?
- Дай го на мен, моля те!

:57:04
Само Артур може да го държи.
Хайде, Кейли.

:57:22
Дали майка ми е добре?
:57:25
Ако прилича на теб, нищо й няма.
:57:28
Трябва да побързаме.
:57:31
Първият двуглав дракон в Камелот!
- Вече виждам плаката:

:57:36
''Пред вас е прекрасният Девън
и малката му главичка Корнуол.''

:57:43
Гарет, виждам небето.
:57:48
Краят на Забранената гора.
:57:54
Хайде, върви.
:57:57
Аз идвам след теб.
:58:04
Я млъкни!
:58:06
Или пък: ''Корнуол и
неговият гаден говорящ израстък''!

:58:11
Какво му става пък на тоя?
- Сигурно ни завижда, бедничкият.

:58:24
Камелот.
:58:29
Прекрасен е!
:58:34
Да можеше да го видиш.
:58:38
Виждал съм го. Там няма място за мен.
:58:43
Гарет, какво ти е?
- Отнеси меча на Артур.

:58:46
Нямаш много време.
:58:52
Ще го отнесем заедно.
- Не.

:58:56
Ти ще го отнесеш.
:58:59
За мен няма място в този свят.

Преглед.
следващата.