Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:04
Я млъкни!
:58:06
Или пък: ''Корнуол и
неговият гаден говорящ израстък''!

:58:11
Какво му става пък на тоя?
- Сигурно ни завижда, бедничкият.

:58:24
Камелот.
:58:29
Прекрасен е!
:58:34
Да можеше да го видиш.
:58:38
Виждал съм го. Там няма място за мен.
:58:43
Гарет, какво ти е?
- Отнеси меча на Артур.

:58:46
Нямаш много време.
:58:52
Ще го отнесем заедно.
- Не.

:58:56
Ти ще го отнесеш.
:58:59
За мен няма място в този свят.
:59:03
Хайде, Ейдън.
:59:11
Но имаш място в моя свят.
:59:18
И като едно дърво
самотен аз стоя сред пустошта,

:59:26
ръце протегнал
като клони към небето.

:59:33
Ти не разбираш. В Камелот
тя ще ме вижда през техните очи.

:59:37
Нито рицар, нито мъж... Нищо!
:59:42
И този свят е мой и ничий друг.
:59:49
Стоя самотен аз,
без помощ да очаквам.


Преглед.
следващата.