Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:03
Хайде, Ейдън.
:59:11
Но имаш място в моя свят.
:59:18
И като едно дърво
самотен аз стоя сред пустошта,

:59:26
ръце протегнал
като клони към небето.

:59:33
Ти не разбираш. В Камелот
тя ще ме вижда през техните очи.

:59:37
Нито рицар, нито мъж... Нищо!
:59:42
И този свят е мой и ничий друг.
:59:49
Стоя самотен аз,
без помощ да очаквам.

1:00:03
Без него ще ти е по-добре.
1:00:06
Той ходи смешно. Изглежда смешно.
Хората го замерят със стрелички.

1:00:10
Как може да си така студенокръвен?
- Нали съм влечуго!

1:00:15
Слушай, юрски досаднико,
Кейли заслужава някой да я обича,

1:00:20
да я държи в прегръдките си,
1:00:23
да я гали по косата,
1:00:26
да се взре дълбоко в очите й
1:00:29
и да я накара да се почувства
истинска жена.

1:00:39
Езикът ти ми стигна до небцето!
1:00:52
Връщам се за Гарет.
1:00:56
Аз ще взема това.

Преглед.
следващата.