Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:03
Без него ще ти е по-добре.
1:00:06
Той ходи смешно. Изглежда смешно.
Хората го замерят със стрелички.

1:00:10
Как може да си така студенокръвен?
- Нали съм влечуго!

1:00:15
Слушай, юрски досаднико,
Кейли заслужава някой да я обича,

1:00:20
да я държи в прегръдките си,
1:00:23
да я гали по косата,
1:00:26
да се взре дълбоко в очите й
1:00:29
и да я накара да се почувства
истинска жена.

1:00:39
Езикът ти ми стигна до небцето!
1:00:52
Връщам се за Гарет.
1:00:56
Аз ще взема това.
1:01:01
Екскалибур! Мой завинаги!
1:01:06
Доста си досадна за момиче.
1:01:09
По-весело! В Камелот ще ни целуват
най-красивите жени на света.

1:01:14
Да, ние сме гигантски гущер с две глави.
1:01:20
Помощ!
1:01:23
От десет години мечтая за този меч.
1:01:28
Сега ще се свържа завинаги с него.
1:01:36
Настъпва зората
1:01:40
на една нова ера!
1:01:43
Не!
1:01:56
Бъзльо!
1:01:58
Горещ е.

Преглед.
следващата.