Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:01:01
Екскалибур! Мой завинаги!
1:01:06
Доста си досадна за момиче.
1:01:09
По-весело! В Камелот ще ни целуват
най-красивите жени на света.

1:01:14
Да, ние сме гигантски гущер с две глави.
1:01:20
Помощ!
1:01:23
От десет години мечтая за този меч.
1:01:28
Сега ще се свържа завинаги с него.
1:01:36
Настъпва зората
1:01:40
на една нова ера!
1:01:43
Не!
1:01:56
Бъзльо!
1:01:58
Горещ е.
1:02:01
Не се тревожи, момиченце.
Артур ще си получи меча.

1:02:05
Най-вероятно в гърба.
1:02:09
Хвърлете я при майка й.
1:02:19
Господи, ти си жива!
- Провалих се, майко.

1:02:24
Камелот е обречен.
1:02:28
Ти беше много смела, скъпа.
1:02:32
Вълнуваща сцена!
1:02:35
Но от толкова любов ми се повръща.
1:02:38
Имаш работа, Джулиана.
Ако не я свършиш...

1:02:43
Аз ще свърша с нея!
1:02:46
Не губи надежда!
1:02:55
Случи се нещо ужасно!
- Трябва да дойдеш с нас.

1:02:59
Хванаха Кейли.
- Рубър взе Екскалибур.


Преглед.
следващата.